LIVE MUSIC BANH NÓC CÙNG IBIERO

Đừng chần chờ nữa các bạn ơi vì chương trình Live Music của tuần này đã quay lại rồi!

Địa điểm ở đâu ư? Tất nhiên là iBiero Craft Beer tại 35B Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Q.1 nơi có những món ăn cao cấp, buffet bia thủ công cao cấp thỏa thuê uống cùng Chương trình Live Music sôi động chưa từng có!  𝐂𝐡ỉ 𝐜ó 𝐭ạ𝐢 𝐢𝐁𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐒à𝐢 𝐆ò𝐧!!!

Uống bia mải mê với Buffet chỉ với 199k hoặc 269k/người.

Nhạc sống siêu hot – bùng nổ cùng 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐃 và 𝐋𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐄𝐆𝐑𝐀 𝐁𝐚𝐧𝐝 vào thứ 5 và thứ 6 HẰNG TUẦN!

𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜:

𝐓𝐡ứ 𝟓 𝐡à𝐧𝐠 𝐭𝐮ầ𝐧 - 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐃

𝐓𝐡ứ 𝟔 𝐡à𝐧𝐠 𝐭𝐮ầ𝐧 - 𝐋𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐄𝐆𝐑𝐀

𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭: 𝟐𝟎.𝟎𝟎 - 𝟐𝟐:𝟎𝟎

Đặt bàn qua hotline 𝟎𝟗𝟏 𝟐𝟐𝟐 𝟗𝟗 𝟎𝟎 ngay để lựa chọn vị trí đẹp nhất

Don't wait any longer guys because this week's Live Music program is back!

Where is the location? Of course, iBiero Craft Beer at 35B Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, where there are high-class dishes, a high-class craft beer buffet to drink, and the most exciting Live Music program ever! 

Drink beer engrossed with Buffet for only 199k or 269k/person.Super hot live music – boom with 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐃 and 𝐋𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐄𝐆𝐑𝐀 𝐁𝐚𝐧𝐝 every Thursday and Friday!

Book a table via hotline 𝟎𝟗𝟏 𝟐𝟐𝟐 𝟗𝟗 𝟎𝟎 now to choose the best location