Phụ nữ và những đóng góp cho lịch sử ngành bia.

Con người đã uống bia trong gần 7.000 năm, và những người sản xuất bia ban đầu là PHỤ NỮ . Từ người Viking đến người Ai Cập, phụ nữ nấu bia cho cả các nghi lễ tôn giáo và để làm một loại đồ uống thiết thực, giàu calo cho gia đình.

Trên thực tế, nữ tu Hildegard von Bingen , sống ở Đức ngày nay, đã nổi tiếng viết về hoa bia vào thế kỷ 12 và thêm thành phần này vào công thức bia của mình.

Từ thời kỳ đồ đá đến những năm 1700 , bia là một mặt hàng chủ yếu trong gia đình của hầu hết các gia đình ở Anh và các khu vực khác của Châu Âu. Thức uống này dùng để để tiêu thụ và bảo quản ngũ cốc. Đối với tầng lớp lao động, bia cung cấp một nguồn dinh dưỡng quan trọng , chứa đầy đủ carbohydrate và protein. Bởi vì đồ uống là một phần phổ biến trong chế độ ăn uống của người bình thường, đối với nhiều phụ nữ, lên men là một trong những công việc gia đình bình thường của họ .

Một số phụ nữ dám nghĩ dám làm đã mang kỹ năng gia đình này đến chợ và bắt đầu bán bia. Các góa phụ hoặc phụ nữ chưa kết hôn sử dụng khả năng lên men của mình để kiếm thêm tiền, trong khi phụ nữ đã kết hôn hợp tác với chồng để điều hành công việc kinh doanh bia của họ.

Vì vậy, nếu bạn du hành ngược thời gian về thời Trung cổ hoặc thời kỳ Phục hưng và đi đến một khu chợ ở Anh, có lẽ bạn sẽ thấy một cảnh tượng quen thuộc đến kỳ lạ: những người phụ nữ đội những chiếc mũ cao và nhọn. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ đứng trước những cái vạc lớn. Nhưng những người phụ nữ này không phải là phù thủy; họ là những nhà sản xuất bia .

Họ đội những chiếc mũ cao và nhọn để khách hàng có thể nhìn thấy họ trong khu chợ đông đúc. Họ vận chuyển bia của họ trong những chiếc vạc. Và những người bán bia ngoài cửa hàng đã nuôi mèo không phải là quỷ ám , mà là để giữ chuột tránh xa ngũ cốc. Một số người cho rằng hình tượng mà chúng ta liên tưởng đến các phù thủy, từ chiếc mũ chóp nhọn đến chiếc vạc, bắt nguồn từ những phụ nữ làm nghề nấu bia bậc thầy.

Humans have been drinking beer for nearly 7,000 years, and the original brewers were WOMEN. From the Vikings to the Egyptians, women brewed beer both for religious ceremonies and to make a practical, high-calorie drink for the family.

In fact, the nun Hildegard von Bingen, who lives in present-day Germany, famously wrote about hops in the 12th century and added this ingredient to her beer recipes.

From the Stone Age to the 1700s, beer was a household staple for most homes in England and other parts of Europe. This drink is intended for consumption and storage of cereals. For the working class, beer provides an important source of nutrients, full of carbohydrates and protein. Because beverages are such a common part of the average person's diet, for many women, fermentation is one of their normal household chores.

Some enterprising women brought this household skill to the market and started selling beer. Widows or unmarried women use their fermentation abilities to earn extra money, while married women partner with their husbands to run their beer businesses.

So if you travel back in time to the Middle Ages or the Renaissance and go to a market in England, you'll probably see a strangely familiar sight: women wearing dresses high and pointed hat. In many cases, they will stand in front of large cauldrons. But these women are not witches; They are brewers.

They wear high and pointed hats so that customers can see them in the crowded market. They transport their beer in cauldrons. And the beer sellers outside the store raised cats not to be possessed, but to keep rats away from grains. Some have suggested that the image we associate with witches, from the pointed hat to the cauldron, comes from women who are master brewers.