Uống bia như Phu khuân vác?

Thứ đang được nhắc tới ở đây chính là "tổ tiên" của những ly Brown Chocolate mà các bạn vẫn hay thưởng thức...

Văn hóa "Bia Bao Cấp"

𝐁𝐈𝐀 𝐁𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 - 𝐂𝐇Ỉ "𝐀𝐈 ĐÓ 𝐂Ủ𝐀 𝐍𝐆À𝐘 𝐗Ư𝐀" 𝐌Ớ𝐈 𝐇𝐈Ể𝐔 Du nhập vào Việt Nam một cách chính thức từ...

BUFFET BIA - GIẢM 30% BIA TƯƠI TẠI NHÀ HÀNG!

️ 𝐊Ỉ 𝐍𝐈Ệ𝐌 𝐒Ự 𝐓𝐑Ở 𝐋Ạ𝐈 𝐕À 𝐋Ợ𝐈 𝐇Ạ𝐈 𝐆Ấ𝐏 𝐇𝐀𝐈 𝐂Ủ𝐀 𝐈𝐁𝐈𝐄𝐑𝐎!️ Chúng tôi xin gửi tặng quý cô bác anh...