Uống bia như Phu khuân vác?

Thứ đang được nhắc tới ở đây chính là "tổ tiên" của những ly Brown Chocolate mà các bạn vẫn hay thưởng thức...

Văn hóa "Bia Bao Cấp"

𝐁𝐈𝐀 𝐁𝐀𝐎 𝐂Ấ𝐏 - 𝐂𝐇Ỉ "𝐀𝐈 ĐÓ 𝐂Ủ𝐀 𝐍𝐆À𝐘 𝐗Ư𝐀" 𝐌Ớ𝐈 𝐇𝐈Ể𝐔 Du nhập vào Việt Nam một cách chính thức từ...