Hanoi Craft Lager Beer - Dòng Craft Beer đặc biệt tại IBiero?

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐰𝐞𝐞𝐤 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐰 - 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢 𝐂𝐫𝐚𝐟𝐭 𝐋𝐚𝐠𝐞𝐫 Được lấy cảm hứng từ sự nhẹ nhàng,...

Vì sao bia lại có vị đắng?

𝐕𝐈̀ 𝐒𝐀𝐎 𝐁𝐈𝐀 𝐋𝐀̣𝐈 Đ𝐀̆́𝐍𝐆? Đối với các tín đồ mê Craft Beer , vị đắng là một điểm signature...

Ale Craft Beer - Dòng bia thủ công ngon nhất Thế Giới??

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 “𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔” 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑎 𝐴𝑙𝑒 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡 𝐴𝑙𝑒 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑢́𝑡 ℎ𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑎𝑦...

Khuyến mãi Craft Beer ngon hàng đầu Việt Nam

𝐁𝐚̣𝐧 𝐊𝐡𝐚́𝐭 𝐁𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐚́ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 ? 𝐈𝐁𝐈𝐄𝐑𝐎 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨...