Văn hóa bia Việt qua từng thập kỉ.

BIA VIỆT NAM VÀ SỰ ĐỔI MỚI.

Văn hóa Bia của Việt Nam cũng có một "tuổi đời" khá là dày - xuất hiện từ Thế kỷ 19!

1890s: Thực dân Pháp khai sinh ra Hommel Brewery, nơi chuyên bán bia cho giới thượng lưu

1950s Người Pháp rời Việt Nam, Hommel Brewery cũng được đổi tên thành Habeco, và “bia hơi” tràn xuống các quán lề đường trong thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất

1960s Sự phổ biến của bia hơi càng leo thang trong lệnh cấm nấu rượu của chính phủ trong nỗ lực tiết kiệm lương thực hỗ trợ tiền tuyến

1970s Quân đội Mỹ vực dậy bia Tiger và khai sinh thương hiệu 333, từ đó có được hai thương hiệu được đông đảo người tiêu dùng biết đến ngày nay

1990s Xuất nhập khẩu bia tăng mạnh do các thương hiệu lớn dần xuất hiện tại Việt Nam

2000s Các pub theo phong cách Czech và Đức nấu ra loại bia của riêng họ tại TP.HCM

Hiện nay, một nhóm nghệ nhân craft beer đã mang loại sản phẩm này đến các quốc gia Đông Nam Á.

-----------------------

Vietnam's beer culture also has a rather thick "age" - dating back to the 19th Century!

1890s: The French colonialists gave birth to Hommel Brewery, a place specializing in selling beer to the elite

1950s The French left Vietnam, Hommel Brewery was also renamed Habeco, and "beer" spilled onto the sidewalks during its heyday.

1960s The popularity of draft beer escalated during the government's brewing ban in an effort to save food to support the front lines

1970s The US Army revived Tiger beer and gave birth to the 333 brand, since then there have been two brands that are known to many consumers today.

1990s Beer import and export increased sharply due to the emergence of big brands in Vietnam

2000s Czech and German style pubs brew their own beer in HCMC

Currently, a group of craft beer artisans have brought this product to Southeast Asian countries.