Giỏ hàng của bạn

VĂN HÓA CÔNG TY

Tại iBiero, công tác xây dựng tư tưởng và bồi dưỡng văn hóa luôn được chú trọng. Nhân viên được tham gia các chương trình định hướng và đạo tạo văn hóa hàng năm; được tham gia các hoạt động chia sẻ, giao lưu giữa các bộ phận, phòng ban. Đối với nhân sự mới, công ty xây dựng chương trình hội nhập nhằm giúp tăng cường sự hiểu biết và tính thích nghi khi gia nhập.

Facebook Instagram Youtube Z Zalo Top