Vị đắng của bia có từ đâu mà ra?

𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̣ đ𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠? Đó chính là từ 𝐇𝐨𝐚 𝐛𝐢𝐚 (𝐇𝐨𝐮𝐛𝐥𝐨𝐧) - một...

Tất tần tật về bia thủ công (Bia Craft)

𝟕 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐛𝐢𝐚 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 Bia thủ công ngon hay dở không...