Giỏ hàng của bạn

Nhà máy sản xuất Bia của Ai Cập với niên đại 5000 năm.

Một nhà máy bia cách đây hơn 5.000 năm đã được khai quật ở miền nam Ai Cập, đây có thể là nhà máy bia lâu đời nhất được biết đến.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố rằng họ đã khai quật được một di chỉ cho thấy một cơ sở lên men bia, phần còn lại của xưởng sản xuất bia, bao gồm một dãy thùng để lên men tại địa điểm khảo cổ Abydos gần Soha ở miền nam Ai Cập (cách thủ đô Cairo hơn 450 km về phía tây). Đây có thể là một nhà máy bia năng suất cao “lâu đời nhất” trên thế giới.

Mustafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập, nói rằng lịch sử của nhà máy bia có thể bắt nguồn từ thời trị vì của vua Narmai. Narme được cho là người đã thống nhất Ai Cập trong thời kỳ đầu của “Vương triều thứ nhất” từ năm 3150 trước Công nguyên đến năm 2613 trước Công nguyên.

Trong cuộc khai quật, các nhà khảo cổ học Hoa Kỳ và Ai Cập đã phát hiện ra 8 tủ nấu bia dài 20m và rộng 2,5m, mỗi đơn vị được chia thành hai dãy với khoảng 40 bình gốm. Waziri cho biết những thùng chứa này được dùng để đun hỗn hợp ngũ cốc và nước để làm bia.

Nhà khảo cổ học Matthew Adams của Đại học New York cho biết, nhà máy bia này có thể nấu 22.400 lít bia một lúc. Ngoài ra, ông cho rằng bia do nhà máy này sản xuất có thể đã được sử dụng trong các nghi lễ tế thần của nhà vua, và có bằng chứng trước đây cho thấy người Ai Cập cổ đại đã sử dụng bia trong các nghi lễ.

Abydos nằm cách bờ tây sông Nile 11 km là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Ai Cập. Thành phố tập trung nhiều ngôi đền lớn, nơi chôn cất các vị pharaoh đời đầu như Seti I, và được xem là một địa điểm tôn giáo linh thiêng.

--------------------------

The ancient Egyptians had a brewery 5000 years ago

A brewery more than 5,000 years ago has been unearthed in southern Egypt, possibly the oldest known brewery.

Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities announced that it has unearthed a site showing a beer fermentation facility, the remains of a brewery, including a row of tanks for fermentation at the archaeological site. Abydos is near Soha in southern Egypt (more than 450 kilometers west of Cairo). This is possibly the “oldest” high-yield brewery in the world.

Mustafa Waziri, secretary-general of Egypt's Supreme Council of Antiquities, says that the brewery's history can be traced back to the reign of King Narai. Name is credited with unifying Egypt during the early "First Dynasty" from 3150 BC to 2613 BC.

During the excavation, US and Egyptian archaeologists discovered 8 brewing cabinets 20m long and 2.5m wide, each unit divided into two rows with about 40 ceramic vessels. Waziri said these containers are used to boil a mixture of grain and water to make beer.

New York University archaeologist Matthew Adams says the brewery can brew 22,400 liters of beer at a time. In addition, he suggested that the beer produced by this factory may have been used in the king's sacrificial ceremonies, and there is previous evidence that the ancient Egyptians used beer in rituals.

Abydos, located 11 kilometers from the west bank of the Nile River, is one of Egypt's most important archaeological sites. The city is home to many large temples, where early pharaohs such as Seti I were buried and is considered a sacred religious site.

Video:

 

 

Facebook Instagram Youtube Z Zalo Top